Insights

000_002_discovery with globe cmyk

Insights is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Hij leverde een belanrijke bijdrage aan de ontwikkeling van van de psychologie en het doorgronden van de psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem een bepaalde kijk op situaties geeft. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt onze persoonlijke effectiviteit in de wijze van communiceren, nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven enzovoort. Uitgaande van het werk van Jung ontwikkelde Dr. Jolanda Jacobi een systematiek van acht basis persoonlijkheidstypen. Daarmee was de basis gelegd voor het Insights model dat door Andrew en Andy Lothian in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw werd ontwikkeld en vorm kreeg in de Insights Learning & Development organisatie. SmitBertens Trainers is sinds 2007 geaccrediteerd voor het gebruik van het Insights-concept en bijbehorende producten en gebruikt deze manier van kijken en analyseren onder andere voor persoonlijke effectiviteits training en voor leiderschaps- en management trainingen. Insights is tevens een zeer effectief hulpmiddel bij individuele (sales) coaching en teameffectiviteit, omdat de verkregen inzichten een directe focus bieden op te verbeteren resultaten.

Insights is in de basis een eenvoudig model met vier kwadranten (vertaald in vier kleuren) die mensen en hun voorkeursstijlen tot uitdrukking brengen. Ieder persoon zal in zijn functioneren in meer of mindere mate vier kleuren of  "energien" laten zien. Hoewel iederereen alle vier kwadranten in meer of mindere mate tot zijn beschikking heeft zullen door persoonlijke voorkeuren bepaalde kleuren meer of minder te zien zijn. Onderstaande figuur brengt de vier kleuren in beeld met een korte beschrijving van de kwaliteiten die bij elk van de " energien"  horen.

Op een goede dag...
Op een slechte dag....

Jung onderscheidt in zijn werk drie psychologische voorkeuren:
1. De wijze waarop we onze aandacht richten en onze energie tot uitdrukking brengen: extraversie of introversie
2.De manier waarop mensen oordelen en besluiten nemen verschilt. Dit noemde Jung de "rationele" functies. Hier zijn weer twee uitersten: denken en voelen.
3.Dit zijn functies die dieper in ons innerlijk verborgen zijn en worden gebruikt om informatie tot ons te nemen, de irrationele functies. We onderscheiden gewaarworden en intuitie.

Door alle vier functies (denken, voelen, gewaarworden en intuitie) te verbinden met de bewustzijnsinstelling (introversie en extraversie) kon Jung uiteindelijk acht persoonlijkheidscombincaties of "hoofdtypen" identificeren.

Insights heeft op basis van de theorie van Jung een instrument ontwikkeld waarin door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen (via internet, tijdsinvestering 20 tot 30 minuten) een persoonlijkheidsprofiel van een deelnemer kan worden gemaakt, waarbij ook duidelijk wordt wat de plaats van de deelnemer is op het " Insights-wiel" dat afgeleid is van de acht typen. Bij het werken met een team worden deze individuele scores bij elkaar gebracht in een teamwiel.

Het teamwiel is de basis van de analyse van de teamdynamiek, waarbij uiteraard ook de taakopdracht van het team wordt betrokken. De ervaring leert dat door middel van het teamwiel de kracht van het team goed in beeld kan worden gebracht, maar dat uiteraard ook de risico's snel zichtbaar zijn. Dit kan worden geplaatst tegen de ervaring van de samenwerking. De kracht van Insights is dat deze teamanalyse diepte krijgt doordat van ieder individueel teamlid meer zicht wordt gegeven op de eigen persoonlijkheidsvoorkeuren. De deelnemers aan een workshop ontvangen daarvoor naast het teamprofiel ieder individueel een rapport van de analyse, het "Insights-profiel". Dit Insights-profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan de belangrijkste zijn:

-Een beschrijvende tekst over de persoonlijke stijl van de deelnemer
-Sterke en zwakke punten van de betrokkenen
-De unieke combinatie van talenten en kwaliteiten die de deelnemer inbrengt in het team
-Suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
-Een deel over de managementstijl van de deelnemer
-Een diagram met daarin aangegeven de positie van de deelnemer in het "Insights-wiel".

Naast het persoonlijk profiel ontvangen de deelnemers een korte toelichting "Een korte reis", waarin meer achtergronden van het model worden uitgelegd. De ervaring leert dat Insights een uiterst krachtig instrument is om op een fundamenteel te intervenieren in teamontwikkeling. Daarnaast is het een effectieve methode om juridische professionals, managers en sales profs te coachen en te empoweren.

 

 

U bevindt zich hier: Home / Methodes / Insights

Contact

Charlotte van Pallandtlaan 8
7424 NP Deventer
Telefoon: 0570 - 51 03 73
Fax: 0570 - 51 03 74
Mobiel: 06 - 22957341