Privacyverklaring

SmitBertens Trainers

Laatste update 22 mei 2018:
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit privacy statement staat hoe we dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SmitBertens Trainers verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je bezoekt onze website www.smitbertens.nl voor informatie. Bij nadere interesse stuur je een informatieverzoek, je doet een aanvraag voor een gesprek of Insights profiel of je schrijft je in voor coaching of training. Daarbij laat je online sporen na en/of je laat persoonlijke gegevens achter.

Website

Voor bezoek aan onze website registreren wij:

 • IP-adres

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken

Nieuwsbrief

Voor inschrijving op onze maillijst voor de nieuwsbrief registreren wij alleen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

Aanvragen voor informatiegesprekken en bijeenkomsten, trainingen, coaching en (intervisie) workshops

Mogelijke persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

SmitBertens Trainers verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze uitnodiging of programma’s

 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een insights profiel te laten maken

 • SmitBertens Trainers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • SmitBertens Trainers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor diensten en ondersteuning op het gebied van coaching, workshops en trainingen kan het zijn dat SmitBertens Trainers bijzondere (persoons-) gegevens van u vraagt. Bijvoorbeeld over uw familie, achtergrond, werkomgeving etc. Vanwege de gevoelige aard van deze gegevens is specifieke bescherming van toepassing. Ook deze gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de privacywetgeving verwerkt. SmitBertens Trainers gebruikt uw bijzondere persoonsgegevens enkel voor vooraf vastgestelde gerechtvaardigde doelen. Wij bewaren deze informatie standaard gedurende 3 jaar, tenzij jij dat eerder wilt. Je kunt ons dan aan het einde van de samenwerking te allen tijde verzoeken om jouw gegevens te verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

SmitBertens zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens website bezoek (Google Analytics): 26 maanden

 • Betaalgegevens ten behoeve van belasting: de wettelijke termijn van 7 jaar

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij het volgen van een coachingstraject, workshop of training: 3 jaar, tenzij je een verzoek indient om jouw gegevens eerder te verwijderen.

Delen met anderen

SmitBertens Trainers verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.

In kaart brengen websitebezoek – cookies

SmitBertens trainers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SmitBertens zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Voor vragen kan je ons altijd bereiken via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: https://www.smitbertens.nl
Telefoonnummer: 0570510373
Bedrijfsadres: C. van Pallandtlaan 8, 7425 NP Deventer

Beveiliging

SmitBertens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bevindt zich hier: Home / Privacyverklaring

Contact

Charlotte van Pallandtlaan 8
7424 NP Deventer
Telefoon: 0570 - 51 03 73
Fax: 0570 - 51 03 74
Mobiel: 06 - 22957341