Coaching

Persoonlijke effectviteit

Voor individuele medewerkers in de advocatuur, rechtspraak en andere (juridische) professionele omgevingen bieden wij coaching aan.
Afhankelijk van de individuele vraag én de situatie in de (werk-) omgeving van de cliënt bieden wij meestal een traject aan van 5 sessies.
In deze sessie komen de volgende aspecten meestal aan de orde:

  • Wat speelt er in het Hier en Nu?
  • Wat is de vraag?
  • Welke waarden, overtuigingen, patronen heeft deze persoon?
  • Welke belemmerende overtuigingen staan in de weg?
  • Huiswerkopdrachten en bewustwordingproces; analyseren van probleemsituaties en het uitvergroten van zaken die goed gaan
  • Ankers en actiepunten, Persoonlijk Actieplan

De coachingssessie zijn gesprekken van 1,5 tot 2 uur waarbij de cliënt samen met de coach reflecteert op zijn proces en de genomen én de te nemen stappen.
De coach vraagt en spiegelt vanuit de besproken ontwikkelingspunten.

Naar wens maken wij in het coachingstraject gebruik van het Insights Discovery Profiel. Met dit persoonlijke profiel krijgt de cliënt inzicht in zijn eigen communicatiestijl, interactie met anderen, sterkte/zwakte analyse, managementstijl, waarde voor het team, ontwikkelingspunten, blinde vlekken en besluitvormingprocessen.

Sales coaching

Bij specifieke sales coaching kunnen ook speciale opdrachten ontstaan.
De salestrainer gaat dan –samen met de cliënt- gesprekken voorbereiden en ook nabespreken.
Ook met speciale (marketing) acties is het zinvol om in een intensieve samenwerking met de coach de focus op de resultaten te verstevigen en de kans op succes te maximaliseren.

U bevindt zich hier: Home / Trainingsaanbod / Intervisie en coaching / Coaching

Contact

Charlotte van Pallandtlaan 8
7424 NP Deventer
Telefoon: 0570 - 51 03 73
Fax: 0570 - 51 03 74
Mobiel: 06 - 22957341