Intervisie voor groepen

Wat is het?

Intervisie is en vorm van gestructureerd overleg, regelmatig terugkerend, voor gelijkwaardige professionals. In de intervisie kunnen vagen over het eigen functioneren (in werk en gedrag) aan de orde komen.

Randvoorwaarden

Het belangrijkste is dat intervisie een vertrouwelijke samenwerkingsproces is, waarbij de deelnemers elkaar oordeelsvrij bevragen en van elkaar kunnen leren. Zódanig dat dit kan leiden tot reflectie en professionalisering.
Vertrouwelijkheid, respect en veiligheid staan hierbij voorop.

Hoe pakken wij dat aan?

Een procesbegeleider/coach van SmitBertens Trainers zorgt met een stappenplan dat het intervisie proces op een effectieve manier verloopt.
De begeleider ziet er op toe dat de deelnemers vragen blijven stellen.
Dit stelt eisen op het gebied van openheid en respect van alle deelnemers.
De begeleider maakt de groep daar bewust van en zorgt dat men niet gaat oordelen en/of interpreteren.

Methode

Wij werken met de methode van case bespreking, waarbij één van de deelnemers een casus/probleem inbrengt. Deze methode en stappenplan is eenvoudig en zeer doeltreffend, óók voor startende groepen.

U bevindt zich hier: Home / Trainingsaanbod / Intervisie en coaching / Intervisie groepen

Contact

Charlotte van Pallandtlaan 8
7424 NP Deventer
Telefoon: 0570 - 51 03 73
Fax: 0570 - 51 03 74
Mobiel: 06 - 22957341